Tìm hiểu Phật Pháp và vòng tràng hạt trong Phật Pháp

time-icon 24/11/2016 time-icon Đăng bởi: Thuy Thuy

1. Nguồn gốc của vòng tràng hạt

Tràng hạt có khởi nguồn từ Ấn Độ và nó đã trở thành một vật quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của tín đồ các tôn giáo trong xã hội Ấn Độ cổ.

Với Phật giáo, tràng hạt vừa là vật tùy thân giúp cho hành giả có thể dễ dàng chú tâm vào đối tượng trì niệm, vừa là một sợi dây xâu suốt các ý tưởng thành một trật tự mà từ đó hành giả có thể đi sâu hơn vào các trạng thái của định để làm phát khởi tuệ giác..

Dù trong truyền thống văn hóa cổ xưa của Ấn Độ hay trong các nền văn minh khác của nhân loại, tràng hạt đã có từ lâu và gắn với mỗi một cộng đồng xã hội nó lại mang một ý nghĩa biểu trưng hay giá trị thẩm mỹ khác nhau. Với Phật giáo, tràng hạt được đề cập đến với vai trò của pháp phương tiện, là pháp khí, là công cụ để hỗ trợ việc tu hành đạt giác ngộ.

2. Số lượng của vòng tràng hạt

Theo Kinh Mộc Hoạn Tử, tràng hạt của Phật giáo gồm 108 hạt, con số này cũng giống với các giáo phái khác ở Ấn Độ. Tuy nhiên, về sau, để tiện lợi hơn cho các nghi thức hành lễ, tràng hạt được xâu bởi chuỗi hạt với số lượng ít hơn, như  54 hạt, 27 hạt hay 36, 18 hạt. Con số 108 này cũng là con số tượng trưng cho 108 phiền não gồm 88 kiến hoặc, 10 triền hoặc 0 tư.

vòng tràng hạt

 Ngoài ra, con số 108 còn có nhiều cách giải thích khác nữa. Người ta thấy rằng số hạt thường là số tương đương với số lượng của đối tượng được niệm.

Trong niệm danh hiệu Phật thì có 108 danh hiệu và trong Ấn giáo thì có 108 bộ Áo nghĩa thư. Số 108 = 6x3x2x3 trong đó là 6 trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp) x 3 thời (quá khứ, hiện tại và vị lại) x 2 trạng thái của tâm (nhiễm và tịnh) x 3 trạng thái của thọ (ưa, không ưa và trung lập). Con số 108 còn là con số 11 x 22 x 33 = 1 x 4 x 27. Đây có lẽ là những quan niệm liên quan về vấn đề số học của người Ấn Độ xưa.

Người ta nói rằng ở Ấn Độ có 108 điệu múa. Trong thân thể chúng ta cũng có 108 luân xa. Các nhà chiêm tinh cho rằng đường kính của mặt trời lớn bằng 108 lần đường kính trái đất. Có thể nói rằng con số 108 được giải thích ở dưới rất nhiều góc độ khác nhau và rõ ràng nó mang một ý nghĩa tượng trưng rất quan trọng trong quan niệm của người Ấn Độ.

3. Công dụng của vòng tràng hạt

Với Phật giáo, tràng hạt là một pháp khí vô cùng quen thuộc, việc sử dụng tràng hạt dường như đã trở thành một nét đặc thù của Tịnh độ tông.

Không phải ai niệm Phật cũng lần tràng hạt. Điều này  còn phụ thuộc vào căn tính và thói quen của mỗi người. Tuy nhiên, đối với những tín đồ Phật tử tu theo Tịnh Độ tông thì nên lần chuỗi để tiện bề đếm số đúng như lời mình đã phát nguyện.  Bởi vì đối với những người nhiều nghiệp chướng, tâm chưa thuần nhất, còn đầy những vọng tưởng tạp loạn, thì việc dùng tràng hạt khi niệm Phật sẽ dễ định tâm hơn.

Ngoài ra, người tu tịnh nghiệp, thì tam nghiệp (thân, khẩu, ý) cần phải giữ thanh tịnh. Tay lần chuỗi thuộc về thân nghiệp, miệng niệm Phật thuộc về khẩu nghiệp, ý chuyên chú vào câu hiệu Phật không rời ra, thuộc về ý nghiệp. Như vậy, tay lần chuỗi cũng là mục đích để ghi nhớ mỗi một hạt chuỗi là niệm một câu hiệu Phật, đồng thời cũng là cách ghi nhớ số, để không nhầm lẫn vậy.

Để được tư vấn thêm về chuỗi tràng hạt đeo tay, vòng tràng hạt,vòng tràng hạt đeo tay … hãy gọi ngay  (046) 329 1 329  -  091 729 8338

VÒNG ĐEO CỔ 108 HẠT

Ý NGHĨA VỀ SỐ HẠT TRONG CHUỖI TRÀNG HẠT TRONG PHẬT GIÁO

MUA TRÀNG 108 HẠT Ở ĐÂU UY TÍN ?

CÁCH NHẬN BIẾT TRÀNG HẠT BỒ ĐỀ GIẢ

Ý NGHĨA CHUỖI VÒNG GỖ PHẬT GIÁO:

CHUỖI HẠT BỒ ĐỀ PHẬT NHÃN VÀ CHUỖI HẠT BỒ ĐỀ TINH NGUYỆT

Ý NGHĨA CỦA TRÀNG HẠT VÀ SỐ HẠT ĐEO TAY TRONG PHẬT GIÁO

Viết bình luận của bạn: